Anar al contingut principal
El Bloc de CatalunyaCaixa

CatalunyaCaixa Bloc

"Benvingut al bloc corporatiu de CatalunyaCaixa, un espai que neix per apropar tots els temes relacionats amb l'entitat que creiem que et poden interessar."

CatalunyaCaixa obté un benefici de 124 milions d'euros en el primer semestre del 2011

29 jul. 2011

El resultat atribuït al Grup és un 36,3% superior en comparació de l'agregat de 2010, afectat per la venda de Repsol-YPF i l'anticipació de provisions genèriques, fetes amb criteris de prudència

Excloent aquests elements atípics, el benefici atribuït seria de 92,3 milions d'euros, un 1,4% superior

El core capital s'incrementa en 0,7 punts i se situa en el 7,0%

Moderat creixement dels crèdits en situació de mora, factor que repercuteix en un mínim avanç de la morositat, que se situa en el 5,97%

Els recursos invertibles s'incrementen en un 8,1% en l'últim any

  

CatalunyaCaixa ha tancat el segon trimestre de 2011 amb un benefici net atribuït de 124,1 milions d'euros, un 36,3% superior al benefici agregat de les anteriors caixes en el mateix període. Aquest benefici inclou l'efecte derivat de la venda de les accions de Repsol-YPF que l'entitat va realitzar aprofitant un moment favorable de mercat en el qual l'acció va assolir valors anteriors a la crisi. L'entitat, aplicant criteris de màxima prudència, ha optat per realitzar una dotació especial de 85 milions d'euros a provisions genèriques. Sense aquest efecte conjunt, el benefici abans d'impostos augmenta en un 1,4% respecte el mateix període de l'any anterior.

El marge de negoci puja a 395,3 milions d'euros, recollint els ingressos per comissions i el marge d'interessos que inclou el pagament al FROB de 46,8 milions d'euros. L'evolució del marge d'interessos també ve afectada pel fet de comptabilitzar en un altre apartat els ingressos de l'activitat asseguradora que en el 2010 figuraven en el marge d'intermediació i aquest any, després de la venda del 50% del negoci assegurador a Mapfre, es comptabilitza com a resultats d'entitats valorades pel mètode de participació i no com a marge de negoci.

El marge brut se situa en 626,2 milions d'euros principalment per la incorporació de la plusvàlua de Repsol-YPF de 112 milions d'euros que permet la dotació especial de 85 milions d'euros. Finalment el marge d'explotació recull els primers efectes positius derivats de les sinèrgies del procés de fusió. Efectivament, tot i que encara durant els dos primers trimestres de 2011 s'estava realitzant el procés d'ajust del nombre d'oficines per solapaments i ajustos de personal, les despeses d'explotació s'han vist reduïdes en un 8,1%.

CatalunyaCaixa continua amb la contenció de la seva taxa de morositat que se situa en el 5,97%, amb un moderat creixement de 0,56 punts en 12 mesos i reduint el diferencial amb la mitjana del sector fins a 0,46 punts en els últims mesos. La taxa de cobertura és del 53,1% i amb garanties hipotecàries del 116,9%.

L'entitat disposa d'una elevada liquiditat, amb uns actius líquids que ascendeixen a 8.466 milions d'euros, import que permet cobrir folgadament les necessitats derivades dels venciments fins l'any 2014, sense considerar els previsibles ingressos per l'activitat comercial, captació de recursos líquids, noves emissions o venda d'actius. Bona part de la millora de la liquiditat es deu al bon comportament en la captació de recursos invertibles captats a través de la xarxa.

La ràtio de solvència se situa en l'11,3% i la Tier1 en el 8'0%, amb millores interanuals de 0,8 i 0,9 punts, respectivament en un any. Així mateix, la ràtio de core capital al final del primer trimestre ascendeix al 7'0%, després d'haver incrementat en 0,7 punts en termes interanuals. Davant els nous requeriments de capital principal establerts pel Reial decret Llei 2/2011, l'Assemblea General de l'entitat ha aprovat el traspàs de l'activitat financera a un banc de nova creació, la qual cosa permetrà la capitalització i accedir a una taxa de capital principal superior al 10%, situant-se entre les entitats de major nivell d'Europa.

L'aprovació per part de l'Assemblea General es fonamenta en la voluntat de mantenir l'essència de l'entitat, consistent a desenvolupar una banca minorista de qualitat, pròxima al territori i la realització de l'Obra Social.

 

Primer procés de fusió completat en el sistema financer espanyol

El procés d'integració de CatalunyaCaixa es troba completament tancat i s'ha constituït en un referent dels actuals processos de fusió en els quals està immers el sistema financer espanyol. S'ha aconseguit realitzar una reducció d'un 25% la xarxa d'oficines i un 15% la plantilla. Gràcies a això s¿assolirà una significativa millora en productivitat i eficiència, amb unes sinèrgies de 150 milions d'euros anuals que contribuiran positivament en els resultats de l'entitat dels propers períodes.

El procés de fusió inclou la integració tecnològica, sent CatalunyaCaixa la primera entitat financera a completar una integració de tres sistemes en un temps rècord de 10 mesos sense ocasionar als clients cap alteració significativa en la seva operativitat. En aquest curt termini ha efectuat la integració tecnològica de les plataformes de Caixa Catalunya i Caixa Manresa i posteriorment la integració de la nova plataforma amb la de l'anterior Caixa Tarragona. Les dues integracions han estat un èxit i l'entitat opera ja amb una única plataforma amb caràcter general.

 

Fort impuls a l'activitat comercial

CatalunyaCaixa, des de la seva creació, ha centrat els seus esforços en el desenvolupament de la banca minorista de qualitat mitjançant un servei personalitzat i una dinàmica política d'oferta de productes. Gràcies a la bona marxa d'aquest pla de negoci l'entitat ha aconseguit la captació de més de 200.000 clients, superant els 4,1 milions des de la seva creació. Aquests clients s'han anat captant de manera constant durant aquests mesos demostrant l'encert del model de gestió, destacant a més el creixement interanual dels recursos invertibles en un 8,1% en les modalitats d'estalvi que generen més vinculació.

Aquest creixement dels recursos invertibles de clients a través de la xarxa s'ha produït gràcies a la les entrades als dipòsits d'estalvi a termini així com en els nous productes d'estalvi generats per aprofitar les oportunitats dels mercats financers. El conjunt d'aquests nous productes han permès la captació de més de 1.000 milions d'euros destacant el dipòsit Doble Efecte, el dipòsit Reserva, el dipòsit Proximitat, el dipòsit Triple 8 o el dipòsit Marc Màrquez. Tots ells són dipòsits que, a més d'oferir una rendibilitat garantida permeten obtenir millores addicionals vinculades a diferents factors com l'evolució positiva del preu del diner, la vinculació del client amb l'entitat, el compromís per incrementar l'estalvi, la revaloració de determinats valors d'empreses líders del món o fins i tot els resultats d'un esportista d'elit.

Addicionalment, des de gener de 2011 CatalunyaCaixa ja opera amb una única gestora de fons fruit de la fusió de les anteriors gestores i se situa entre les 10 majors gestores del país, amb una quota de mercat del 2,6%. L'entitat compta amb diversos fons situats en les primeres posicions dels rànquings de les respectives categories destacant el CX Renda Fixa Internacional que lidera la categoria de renda fixa internacional a llarg termini i el  CX Patrimoni que també ho fa en renda fixa a curt termini.

CatalunyaCaixa també ha mostrat el seu dinamisme en l'àmbit immobiliari mitjançant operacions dirigides al mercat minorista de venda de o lloguer d'immobles de la seva propietat amb més de 2.600 operacions tancades i el llançament de programes innovadors com el Dipòsit Superpis que constitueix el primer producte financer-immobiliari del sector aconseguint 32.000 imposicions i 18 milions d 'euros captats. A aquestes iniciatives cal sumar les accions especials desenvolupades per posar en valor els actius immobiliaris propietat de l'entitat com el recent acord amb el Grup Puig per a la construcció de la seva seu corporativa en una finca propietat de CatalunyaCaixa.

 

Obra Social: Nous projectes per donar resposta a les necessitats actuals

CatalunyaCaixa dedica 1.000 metres quadrats més de La Pedrera a l'ús dels ciutadans, aportant una innovadora i única proposta educativa

En els primers mesos del 2011, l'Obra Social ja ha fet realitat alguns dels projectes gestats des de la fusió el juliol de l'any passat, encaminats a impulsar i promoure iniciatives que ajudin a transformar la realitat d'acord a les necessitats actuals.

L'Obra Social de CatalunyaCaixa ha presentat un nou projecte educatiu que es desenvoluparà a la Pedrera i permetrà, a partir de setembre, conèixer la figura de Gaudí, la Pedrera i el Modernisme amb tecnologia punta i amb una proposta on nens i famílies participen i interactuen en tallers i activitats. Una proposta que permet a la Pedrera obrir-se a nous públics reinterpretant la cultura en clau de futur. També confirma la voluntat de CatalunyaCaixa de ser un referent en termes educatius ja sigui en història i cultura (a través de la Pedrera i de Món Sant Benet), medi ambient (a partir de les propostes de flora, fauna i astronomia a CX MónNatura Pirineus, al Pallars Sobirà) i també en Alimentació (a través del treball de la Fundació Alícia). En aquest sentit es preveu que el pròxim curs, la nova proposta educativa arribarà com a mínim a 110.000 estudiants.

A més la Pedrera continua sent un centre cultural de primer ordre. Fa només dues setmanes es van obrir les portes de l'exposició de l'obra del fotògraf Català-Roca i en aquest temps, ja han visitat la mostra prop de 20.000 persones. S'uneixen a les exposicions de la Pedrera els equipaments culturals de les fundacions de Manresa i Tarragona, referents als seus territoris.

 

CX Agrosocial, una empenta a les empreses socials rurals

En els àmbits social i mediambiental també s'han posat en marxa nous projectes. Aquest és el cas de la nova xarxa d'empreses socials, CX Agrosocial, que fomenta l¿emprenedoria  en l'àmbit rural. Des de principis d'any, s'han adherit a aquesta xarxa fins a 17 empreses que generen 1.400 llocs de treball dels quals 1.100 són per a persones amb risc d'exclusió social. També en la mateixa línia s'ha constituït el Centre Especial de Treball de l'Alt Urgell.

S'ha impulsat el Programa Persones Cuidadores 2011, amb la novetat que, a més de recolzar a les persones que cuiden, també es recolza a familiars de nens i joves amb autisme. En col·laboració amb el Departament de Benestar i Família formarà, en el marc d'aquest programa, a 1.500 cuidadors no professionals de tot Catalunya.

Una altra de les apostes de la nova Obra Social és l'impuls decidit del coneixement, amb un objectiu general de fomentar l'èxit escolar i l'excel·lència en els estudis i la investigació. Un clar exemple són les ajudes universitàries que cada any es donen als 500 millors estudiants que accedeixen a la universitat i la quarta edició del Joves i Ciència, un programa que aquesta tardor s'ampliarà amb una versió pensada per als professors.

Finalment, l'Obra Social ha potenciat la seva xarxa de Naturalesa. De fet, l'Obra Social és la primera propietària privada de territori de Catalunya i gestiona fins al 5,3% de la superfície total del país. A més de la gestió, espais de bellesa incomparable com Mont-Rebei, Alinyà o el Coll de Can Massana permeten acollir activitats per a les famílies i explicar més i millor la fauna i la flora pròpies de cada espai. L'empenta en aquest terreny es culminarà en els pròxims mesos amb la creació d'un centre d'interpretació en el delta de l'Ebre, en el que està llamado a ser un nou espai educatiu mediambiental: CX MónNatura.