CatalunyaCaixa utilitza cookies! L'objectiu és prestar un millor servei, fer més fàcil la navegació i fer-ne estadístiques. Si segueixes navegant, entendrem que n'acceptes la instal·lació i l'ús. Més informació en la política de cookies.

Vens sovint?
Millor amb l'aplicació
Anar al contingut principal

Seguretat ENTRA I OPERA

Cercador d'oficines

¿Que és la MiFID?
La normativa sobre els mercats d’instruments financers (MIFID), que va entrar en vigor l'1 de novembre de 2007, traspassada a l’ordenament jurídic pel RD 217/2008, preveu un règim regulador harmonitzat per als serveis d'inversió a través dels Estats membres de l'Espai Econòmic Europeu. Els principals objectius son incrementar la competència i la protecció dels consumidors en els serveis d'inversió, subministrant informació de major qualitat i establint una major transparència als mercats de valors.

Tipus de clients
Una de les obligacions que imposa la Mifid és la de classificar a tots els clients de la entitat amb la finalitat de proporcionar el nivell de protecció més apropiat. Els clients estan classificats en tres categories, Minoristes, Professionals o Contrapart elegible, segons el nivell de formació i experiència que tinguin en productes financers, i en base a aquesta classificació se li assignarà major o menor protecció.

Contraparts elegibles: són bàsicament entitats i intermediaris financers. El seu coneixement i experiència en el sector fa que siguin considerats clients que no necessiten protecció.
Clients professionals són bàsicament clients que tenen l’experiència, els coneixements i la qualificació necessària per prendre les seves decisions d’inversió i valorar correctament els riscos inherents a les mateixes.
La resta te la consideració de client minorista. A aquests se’ls aplicarà la màxima protecció. Per tant, les entitats financeres/d'inversió han assegurar-se que el producte que el client va a comprar és adequat per a ell, és a dir, que comprèn i assumeix el seu nivell de risc.

Nivell de coneixement i perfil de risc del client

La directiva Mifid dóna dues eines d'avaluació.

Test de Conveniència
Té per objectiu avaluar la capacitat del client de comprendre les característiques i riscos d’un determinat producte i per tant, determinar la conveniència o no del producte que vol contractar.
Test d'Idoneïtat
Aquest test només s’aplica quan hi hagi assessorament o gestió de carteres en matèria d'inversió. La finalitat d’aquest test és enquadrar al client dins d'un dels perfils de risc definits per l'entitat per tal de prestar-li el servei de Gestió de Carteres o Assessorament en matèria d’inversió.

Classificació dels productes

No tots els productes tenen la mateixa complexitat ni el mateix risc. Per aquest motiu els productes es distingeixen entre:

Productes No MiFID (exclosos de l'aplicació de la Directiva MiFID).Tenim:

Comptes corrents
Llibretes d’estalvi a la vista
Dipòsits a tipus d’interès fix
Dipòsits a tipus d’interès variable amb capital garantit
Plans de Pensions
Productes d’assegurances

Productes MiFID: es distingeixen entre no complexos i complexos.

Productes no complexos
Accions
Instruments del mercat monetari
Fons d’inversió i SICAV (excepte immobiliari)
Cèdules Hipotecaries
Productes complexos
Deute subordinat
Participacions Preferents
Fons Inversió Immobiliari
Derivats
Assegurances de canvi i de tipus d’interès i contractes atípics
Resum polítiques MiFID
Informació general sobre incentius percebuts de tercers
Fitxes precontractuals:
Adquisicions temporals d'actiu
Deute públic
Fons d'inversió
Fons d'inversió immobiliaris
Cap
Opcions
Assegurança de canvi
Swap
Renda fixa privada CX
Renda fixa privada entitats privades
Renda variable

Fes-te client

Integració CX a BBVA

A PROP TEU ET PODEM AJUDAR?

Banca Km.0

PRODUCTES
Comptes
Targetes
Dipòsits
Fons
Plans de pensions
Plans d'estalvi
Valors
Assegurances
Préstecs
SERVEIS
Avantatges amb la nòmina
Domiciliació de rebuts
Canvi de divises
Correspondència ecològica
Banca Digital
Comptes solidaris
Operacions amb DNIe
PENSANT EN TU
Gestor personal
Avantatges accionistes BBVA
CX Descomptes
Banca Privada
Joves
INFORMACIÓ CORPORATIVA
CatalunyaCaixa
Grup BBVA
Envia el teu CV
Sala de premsa
Bloc
Servei d'estudis
Informació per a inversors
Govern corporatiu i política de remuneracions
Tauler d'anuncis i tarifes
Contacte

Ajuda - Avís legal - Seguretat - Accessibilitat - Política de cookies
© Catalunya Banc, S.A. 2016