CatalunyaCaixa utilitza cookies! L'objectiu és prestar un millor servei, fer més fàcil la navegació i fer-ne estadístiques. Si segueixes navegant, entendrem que n'acceptes la instal·lació i l'ús. Més informació en la política de cookies.

Anar al contingut principal

Normativa mifid - gestió | Catalunya Caixa

¿Que és la MiFID?
La normativa sobre els mercats d’instruments financers (MIFID), que va entrar en vigor l'1 de novembre de 2007, traspassada a l’ordenament jurídic pel RD 217/2008, preveu un règim regulador harmonitzat per als serveis d'inversió a través dels Estats membres de l'Espai Econòmic Europeu. Els principals objectius son incrementar la competència i la protecció dels consumidors en els serveis d'inversió, subministrant informació de major qualitat i establint una major transparència als mercats de valors.

Tipus de clients
Una de les obligacions que imposa la Mifid és la de classificar a tots els clients de la entitat amb la finalitat de proporcionar el nivell de protecció més apropiat. Els clients estan classificats en tres categories, Minoristes, Professionals o Contrapart elegible, segons el nivell de formació i experiència que tinguin en productes financers, i en base a aquesta classificació se li assignarà major o menor protecció.

Contraparts elegibles: són bàsicament entitats i intermediaris financers. El seu coneixement i experiència en el sector fa que siguin considerats clients que no necessiten protecció.
Clients professionals són bàsicament clients que tenen l’experiència, els coneixements i la qualificació necessària per prendre les seves decisions d’inversió i valorar correctament els riscos inherents a les mateixes.
La resta te la consideració de client minorista. A aquests se’ls aplicarà la màxima protecció. Per tant, les entitats financeres/d'inversió han assegurar-se que el producte que el client va a comprar és adequat per a ell, és a dir, que comprèn i assumeix el seu nivell de risc.

Nivell de coneixement i perfil de risc del client

La directiva Mifid dóna dues eines d'avaluació.

Test de Conveniència
Té per objectiu avaluar la capacitat del client de comprendre les característiques i riscos d’un determinat producte i per tant, determinar la conveniència o no del producte que vol contractar.
Test d'Idoneïtat
Aquest test només s’aplica quan hi hagi assessorament o gestió de carteres en matèria d'inversió. La finalitat d’aquest test és enquadrar al client dins d'un dels perfils de risc definits per l'entitat per tal de prestar-li el servei de Gestió de Carteres o Assessorament en matèria d’inversió.

Classificació dels productes

No tots els productes tenen la mateixa complexitat ni el mateix risc. Per aquest motiu els productes es distingeixen entre:

Productes No MiFID (exclosos de l'aplicació de la Directiva MiFID).Tenim:

Comptes corrents
Llibretes d’estalvi a la vista
Dipòsits a tipus d’interès fix
Dipòsits a tipus d’interès variable amb capital garantit
Plans de Pensions
Productes d’assegurances

Productes MiFID: es distingeixen entre no complexos i complexos.

Productes no complexos
Accions
Instruments del mercat monetari
Fons d’inversió i SICAV (excepte immobiliari)
Cèdules Hipotecaries
Productes complexos
Deute subordinat
Participacions Preferents
Fons Inversió Immobiliari
Derivats
Assegurances de canvi i de tipus d’interès i contractes atípics
Resum polítiques MiFID
Informació general sobre incentius percebuts de tercers
Fitxes precontractuals:
Adquisicions temporals d'actiu
Deute públic
Fons d'inversió
Fons d'inversió immobiliaris
Productes derivats
Renda fixa privada CX
Renda fixa privada entitats privades
Renda variable

Operacions

Entra i opera

DNI

Has oblidat les claus?

Opcions:
Ajuda
Espai CX Vídeos
Seguretat

Accés a la banca mòbil

Destacats